1. Jó gyakorlat 1. Bereg Többcélú Egyesület

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00150 Transznacionális együttműködések című pályázat keretein belül hazai és határon túli szakemberek találkozójára került sor 2018. december 13-án a vásárosnaményi Hunor Hotel és Étterem konferencia termében.

A tanulmányút ezen szakaszában bemutatkozott a jándi székhelyű Bereg Többcélú Egyesület. Az egyesület tevékenységeit, múltját és jelenét Koncz Zsuzsanna, az egyesület elnöke mutatta be. Az általa képviselt egyesület 2011-ben alakult, azzal a céllal, hogy segítse a térségben élő hátrányos helyzetűek életét. Tevékenységük szerteágazó, minden olyan területtel foglalkoznak, amely az ifjúságot érinti. A megalakulás évében az egyesület kezdeményezésére megalakult a Jándi Szakgimnázium és Szakközépiskola, melynek 2018, szeptember 01-ig volt fenntartója.

A különböző szakképzettségek megszerzésének lehetősége nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a térségre jellemző alacsony iskolázottsági ráta növekedjen, a munkanélküliség valamelyest csökkenjen. Az elmúlt években az ország többi részéhez hasonlóan itt is bővültek a fiatalok elhelyezkedési lehetőségei, de összehasonlításban még mindig országosan a legrosszabb mutatókkal rendelkezik a térség. Emellett a közös munka, a kölcsönös együttműködés egyfajta csapatépítő, erősítő hatást fejt ki, kapcsolataink erősödnek, és hosszabb távon is fennállnak. – mutatta diagramján az egyesület elnöke. Hozzátette, hogy sajnos Magyarország Beregi részén élő fiataloknak korlátozott lehetőségei vannak a szórakozáshoz, sporthoz, művészethez, tudományhoz való hozzájutáshoz, és bár különbözőek vagyunk, de ahhoz, hogy minőségi közös munkát és eredményt tudjunk elérni, nagy szükség van ezekre a fiatalokra, a bennük rejlő lendületre, az akarni vágyásukra. A Beregben a 2001-es árvíz utáni újjáépítés jelentős pozitív hatással volt az infrastruktúrára, ugyanakkor a fiatalok kihasználva a lehetőséget sokan elköltöztek a kistelepülésekről, csökkentve a falvak életerejét. Fontos számunkra a hagyományőrzés, a fiataljaink segítése, „felkarolása”. Egyesületünk nagy tapasztalattal rendelkezik rendezvényszervezésben, szervesen részt veszünk a különböző hagyományőrző rendezvényeken, azok megszervezésében a településen, és a település határin kívül is. – mondta Koncz Zsuzsanna elnök.

  1. Jó gyakorlat 2 Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesület

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00150 Transznacionális együttműködések című pályázat keretein belül hazai és határon túli szakemberek találkozójára került sor 2018. december 14–én a vásárosnaményi Hunor Hotel és Étterem konferencia termében, ahol bemutatkozott a FIX, azaz a Fiatalok Kulturális Szövetsége – Ifjúsági Egyesület.

A „Fiatalok Kulturális Szövetsége” – Ifjúsági Egyesület 1999-ben alakult. Főbb tevékenységei közé tartozik a fiatalok segítése abban, hogy a helyi társadalmi életben aktív, felelős szerepet tölthessenek be. Fejlesztő tréningeket, tanfolyamokat, találkozókat és egyéb programokat szerveznek, illetve segédkeznek ezek megvalósításában. Az Egyesület feladata a fiatalokkal való személyes foglalkozás, ennek érdekében az eddigiekhez képest új és hathatósabb eszközöket alkalmaznak, különböző rendezvényeket, programokat, eseményeket szerveznek. Egyik kiemelt céljuk a határon átnyúló kapcsolataik ápolása, és az adott kultúra sajátosságainak megismerése. Az egyesület egy másik szelete a Fix Szociális Szövetkezet. Fiatal szervezetnek tekinthető, hiszen alapítására 2013 júniusában került sor. A szervezetet az alapítók azzal a céllal hozták létre, hogy az ország egyik legelmaradottabb és leginkább felzárkózást igénylő térségének, Vásárosnamény és vonzáskörzetének hátrányos helyzetű és/vagy pályakezdő fiataljait kedvezőbb helyzetbe hozzák, segítő tevékenységük révén piacképes tudáshoz és munkalehetőséghez juttassák. A szövetkezet közösségformáló és szociális profiljába a hátrányos helyzetű csoportok – munkanélküliek, pályakezdők, gyermekek, kisebbségek, egyéb okból hátrányos helyzetben lévők – segítése, felkarolása tartozik. Ezen belül képzéssel, oktatással, tanácsadással, gyermekvédelmi és családsegítő szolgáltatásokkal, ismeretterjesztéssel és képességfejlesztéssel, szükség esetén gazdasági, pénzügyi és munkaerő-piaci tanácsadással, esetenként anyagi jellegű segítség nyújtásával kívánják kivenni részüket a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásából.

  1. Jó gyakorlat 3 Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00150 Transznacionális együttműködések című pályázat keretein belül hazai és határon túli szakemberek találkozójára került sor 2018. december 27-én–én a vásárosnaményi Hunor Hotel és Étterem konferencia termében. Az összejövetel célja a – Márokpapi székhelyű, de Vásárosnamény és járási szinten is tevékenykedő – Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület működését részletesen bemutató előadás meghallgatása, és az általuk az ifjúságfejlesztés területén alkalmazott jó gyakorlatok elsajátítása volt.

Az előadás első felében az egyesület múltjával ismerkedhettünk meg, mely létrejöttének és megalakulásának körülményei nagyban hozzájárultak jövőbeni tevékenységei kialakulásához. Mint megtudtuk az egyesület 2001-ben alakult a Márokpapiban megmaradni kívánó fiatalok aktív részvételével, akik a helyi értékekre alapozva, a gyermekek és fiatalok helyben tartását megalapozó tevékenységeket folytató, aktív közösséget indítottak a szerveződéssel útjára. Az egyesület évekig tartott fent teleházat Barabás, Csaroda és Beregsurány községekben. Turisztikai programjaikban, szervezett táborainkban gyermekek ezrei vettek részt az eltelt évek alatt. Az egyesület tevékenysége az évek folyamán kiteljesedett: környezetvédelmi programok, állatvédelem, rendezvényszervezés, civil iroda (tanácsadás), szabadidősportok, rekreációs programok szervezése jellemzik az egyesület teljes repertoárját.

Jelenleg az egyesület az egyéb más tevékenységek mellett a legkülönfélébb közösségek, az ifjúság egésze számára, – immár sokadik alkalommal hoz létre rendezvényeket. Elmondásuk szerint olyan rendezvényekben gondolkoznak, melyek a fiatalok tekintetében egyúttal szolgálják szabadidő eltöltésüket, elősegítik társadalmi beilleszkedésüket, de az egyéni és szociális kompetenciákra is hatással lehet.

  1. Jó gyakorlat 4 Szatmár-Bereg Polgári Egyesület

 

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00150 Transznacionális együttműködések című pályázat keretein belül hazai és határon túli szakemberek találkozójára került sor 2018. december 28-án a vásárosnaményi Hunor Hotel és Étterem konferencia termében.

Megkeresésünkre a Szatmár-Bereg Polgári Egyesület elnöke Pősze Zoltán tartott előadást az egyesület eddigi tevékenységeivel kapcsolatban. Prezentációjából megtudtuk, hogy az egyesület egyik fő tevékenysége a környező települések ifjúsági közéletének színesítése, a közművelődés elősegítése, hagyományőrzés, a demokratikus eszmék népszerűsítése, valamint a fiatalok társadalmi szerepvállalásának ösztönzése, a részvételi demokrácia erősítése. Fontos feladatuknak tartják a határon túli magyar és nem magyar szervezetekkel való kapcsolatépítést, hogy egymás kultúrájának megismerésén és megismertetésén keresztül erősítsék a szomszédos országok lakosságai közötti együttműködést. Ezen kívül a települések természeti és épített környezetének védelme, a tájhoz, a történelemhez, a településszerkezethez illő fejlesztése, szépítése, a helyi hagyományok, kultúra feltámasztása, ápolása, a hátrányos helyzetű rétegek támogatása is fontos szempont az egyesület életében. Kezdeményezik és elősegítik a különböző kulturális, közéleti, művészeti, sport és tudományos rendezvények létrejöttét.

Az egyesület 2016-ban sikeresen pályázott az EFOP 1.3.5 – Társadalmi szerepvállalásának erősítése a közösségek fejlesztésével a Vásárosnaményi Járásban című programjára. A programban azóta már több sikeres rendezvényt tudhatnak maguk mögött, melyekkel több száz fiatalt szólítottak már meg.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
WordPress Image Lightbox