1. 10.25. Tanulmányút Zilah

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00150 Transznacionális együttműködések, Ifjúsági attitűdkutatás és jó gyakorlat gyűjtés az egykori Partium területén című pályázat Tanulmányút I. elnevezésű programeleme során hazai és határon túli szakemberek találkozójára került sor 2019. október 25-én a romániai Zilahon az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) épületében, a Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület szervezésében.

Az EMKE épülete a vendéglátó Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (SZIT) székhelyeként is szolgál, abban rendszeresen tarthatja rendezvényeit. Az összejövetel célja, hogy a résztvevő hazai szakemberek megismerjék a SZIT által a közelmúltban és jelenleg is végzett, a fenti pályázat felhívásához, és az elkészített szakmai tervhez illeszkedő, releváns jó gyakorlatokat, és a helyszínen tájékozódjanak a partnerszervezet céljairól és működéséről. Papp Lajos Levente részletesen beszámolt a SZIT, mint szilágysági magyar ifjúsági ernyőszervezet tevékenységéről. Szilágy megyében területileg a magyarság szétszórtan, nem egy tömbben lakik, ezért a folyamatosan kapcsolattartás, kommunikáció és a rendezvények szervezése elengedhetetlen a közösség fejlesztése és összetartozása érdekében. A szervezet folyamatosan keresi és népszerűsíti a fiatalok között azokat a pályázatokat, amelyek a megyében, a Partiumban vagy Erdélyben tanulási, munka és továbbképzési lehetőséget adhatnak. Máig nagy probléma a Nyugat-európai országok elszívó ereje, az ottani többszörös bérekkel nem lehet versenyezni, de a környezet, a komfortérzet, a család, a tradíciók nagy erőt képviselnek az itthon maradás mellett. Szerencsére az elmúlt időszakban sokat javult a helyzet Románia erdélyi részén, egyre több olyan munkahely van, ahol már van akkora jövedelem, hogy ha mellé tesszük a család és a szülőföld adta többletet, akkor már nem feltétlenül éri meg elhagyni a szülőföldet.

  1. 11.25. Tanulmányút Kraszna

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00150 Transznacionális együttműködések, Ifjúsági attitűdkutatás és jó gyakorlat gyűjtés az egykori Partium területén című pályázat Tanulmányút II. elnevezésű programeleme során hazai és határon túli szakemberek találkozójára került sor 2019. november 25-én, a romániai Krasznán, a helyi önkormányzat épületében, a pályázati irodában, a Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület szervezésében.

A vendéglátó partnerszervezet részéről Bogya Miklós, a Krasznai Petői Sándor Társaság elnöke köszöntötte a résztvevőket. A találkozóra eljött a SZIT (Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács) részéről Bogya Anna, alelnök is.  Bogya Miklós javaslata szerint először az irodában ad részletes tájékoztatást a krasznai jó gyakorlatokról és folyamatokról, majd a helyszínen megtekintenénk néhány példát, amelyek segítségével javítják a helyi fiatalság esélyeit. Elmondása szerint a helyi önkormányzat, az egyházak és a civil szervezetek folyamatos közös munkájának eredményképpen a település fejlődik, nem csak elvándorlás, hanem már visszatelepülés, letelepedés is jellemző. Az aktív közösségi élet a mindennapok része, ez rendkívül pozitív hatással van a fiatalság jövőbeli elképzeléseire.

A bukaresti kormányzat néhány évvel ezelőtt az önkormányzatok részére bérlakás építési pályázatot hirdetett, melyen Kraszna is pályázott. Az elnyert pályázat segítségével 24 különböző nagyságú, alacsony bérleti díjú és költségű lakás bérletére helyben lakó és dolgozó, családos fiatalok pályázhattak. Ez a projekt nagy siker lett, jelenleg is többen várnak esetleges üresedésre.

Ugyanígy pályáztak más forrásból orvosi lakásra, mely elkészülte után két orvos család kap lakhatást Krasznán.

  1. 12.17. Tanulmányút Kisgéres

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00150 Transznacionális együttműködések, Ifjúsági attitűdkutatás és jó gyakorlat gyűjtés az egykori Partium területén című pályázat Tanulmányút III. elnevezésű programeleme során hazai és határon túli szakemberek találkozójára került sor 2019. 12.17-én a szlovákiai Kisgéresen, a helyi önkormányzat épületében található, a vendéglátó Csemadok Kisgéresi Szervezete által is használt közösségi teremben, a Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület szervezésében.

A vendéglátó partnerszervezet részéről Feke Anita, a Csemadok Kisgéresi Szervezete elnöke köszöntötte a résztvevőket. A találkozón részt vett Feke Gábor, a Királyhelmeci Gimnázium ifjúsági koordinátora is.

Feke Gábor, a gimnázium ifjúsági koordinátora ismertette a munkahelyén az évek folyamán kialakult és jól működő ifjúsági kortárs szervező képzés menetét. Eszerint már első évfolyamban figyelik az aktívabb közösségi életbe jobban becsatlakozó diákokat, akiket azután külön bevonnak a diákkörbe és megtanítják nekik a rendezvényszervezést, közösségszervezést. A harmadik és negyedik évfolyamosok már maguk szervezik az iskolai közösségi programokat és ünnepségeket, a tanárok csak ellenőrzik a munkát. Így folyamatosan újabb generációk kerülnek ki a gimnáziumból, akik egy része nem költözik el, hanem felnőttként is folytatja az aktív közösségi életet a környező településeken. Ezzel kompenzálják az elzárt határmenti régió hátrányát.

  1. 12.19. Tanulmányút Szatmárnémeti

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00150 Transznacionális együttműködések, Ifjúsági attitűdkutatás és jó gyakorlat gyűjtés az egykori Partium területén című pályázat Tanulmányút IV. elnevezésű programeleme során hazai és határon túli szakemberek találkozójára került sor 2019.december 19-én a romániai Szatmárnémetiben, a Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület szervezésében.

A Pro Magister Társaság részéről Végh Balázs Béla elnök, nyugalmazott egyetemi docens köszöntötte a vendégeket. A beszélgetés első részében bemutatta a szervezetet.

A Pro Magister Társaság olyan szervezet, amely eredetileg főképpen a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Tanítóképző Főiskolájának segítésére jött létre, támogatja a tanárok és hallgatók hazai és külföldi konferenciákon, valamint a tanulmányi kirándulásokon való részvételét, az idegennyelv-tanfolyamokat, a hazai és külföldi főiskolák közötti tanár- és diákcsere programokat. Az elmúlt években számos olyan programot indított, pályázatot bonyolított, amelynek segítségével a fiatalok helyben tudtak továbbtanulni, valamint az iskola végeztével szülőföldjükön tudtak elhelyezkedni. Folyamatos tevékenységek közé tartozik a közösségfejlesztés, az ebbe bevont fiatalok közül kerülnek ki az új generáció civil szervezői.

Élénk kapcsolatokat alakítottak ki Szatmár megye magyarországi részén lévő civil szervezetekkel, a közös programok immár hosszú évek óta hagyományosnak tekinthetők. A tanulmányúton bebizonyosodott, hogy sokszor a megfelelő információk megszerzése és a pályaorientációs segítség a fiatalok részére jelentős tényező lehet a szülőföldön maradásban.

  1. 01.29. Tanulmányút Nyíregyháza Mustárház

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00150 Transznacionális együttműködések, Ifjúsági attitűdkutatás és jó gyakorlat gyűjtés az egykori Partium területén című pályázat Tanulmányút III. elnevezésű programeleme során hazai és határon túli szakemberek találkozójára került sor 2020. 01. 29. Nyíregyházán a Mustárház IITI-ben.

A vendéglátó partnerszervezet részéről Dombóvári Gábor a szervezet elnöke köszöntötte a résztvevőket.

Dombóvári Gábor az egyesület elnöke a következőképpen mutatta be a szervezet működését:

A Kulturális Életért Egyesület 2006 óta működtetője a Mustárház Ifjúsági és Tanácsadó Irodának. Ezt a feladatot Nyíregyháza megyei Jogú Város önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés keretében látja el. A működtetést állami támogatásokból, pályázatokból látja el. A Mustár FM Rádió médiaszolgáltató tevékenységét a Médiatanács a Magyar Média mecenatúra támogatja.

A Mustárház azzal a céllal jött létre, hogy segítse a városban élő, tanuló fiatalok informálódását és tanulását, értékes szabadidős lehetőséget, szórakozási alternatívát nyújtson számukra, támogassa önszerveződő csoportok létrejöttét és működését, részt vegyen a helyi fiatalok életének formálásában. A Mustárház működtetésének célja, hogy a fiatalok elvándorlását csökkentse azáltal, hogy segítséget, információt nyújt számukra a lehetőségekről, minőségi közösségi és kulturális programokat biztosít, teret ad a számukra, képzésekkel, sporttal, ingyenes internet-lehetőséggel segíti őket. A Mustárház szakemberei a kezdetektől igyekeztek a fiatalok számára értelmes és hasznos időtöltési lehetőségeket, programokat, képzéseket biztosítani. Lehetőség nyílt a mustárházban újságolvasásra, sportolásra, asztaliteniszezésre, valamint ingyenes internethasználatra. Ez a tevékenység az elmúlt években átalakult, a laptopok és okostelefonok elterjedésével más programokkal lehet csak lekötni a diákok figyelmét. Programjai között találunk irodalmi esteket, kézműves foglalkozásokat, táncházat, sportnapot, sportversenyeket, koncertet, kiállítást, képzéseket és nemzetközi ifjúsági képzéseket is. Az egyesület a fiatalok életmódjának változásához igazodva változtatott a kapcsolatfelvétel mikéntjét is. Míg korábban nagy számban maguktól is jöttek a fiatalok a közösségi térbe, most már az egyesület „utánuk megy”, aktívan keresi meg őket az iskolában és a közösségi médiában. A diák-médiára egyébként is nagy hangsúlyt fektetnek, az összes középiskolában megjelenő diákújság mellett földi sugárzású rádiót működtetnek több mint 10 éve. Az egyesület aktív nemzetközi kapcsolatokat ápol, ennek keretében több országra kiterjedő folyamatos diákcsere programokkal vonnak be nyíregyházi fiatalokat a közösségi életbe. Emellett a Mustárház ad otthont a városi diákpolgármesteri irodának, ahol a fiatalok ismerkednek a közélettel. A diákpolgármesteri irodaszervezésében valósul meg a városi verébavató-rendezvény és különböző sportnapok, Az elmúlt időszakban Szlovákia, Románia, Ukrajna, Olaszország, Vietnam irányában építettek ki aktív kapcsolatokat. A határon túli magyar partnereiknek pályázatírási tanácsadással, képzéssel segítenek, hogy minél több forráshoz tudjanak hozzájutni. Rendszeresen tartanak nyelvi klubokat a Mustárházban és a rádióban is. Az egyesület rendszeres nemzetközi és hazai programjai, a diákmédia működtetése, és az önkéntes programok komplex hatásaként újabb és újabb korosztályokat tudnak bevonni az ifjúságfejlesztésbe és jelentős közösségfejlesztő hatásuk is van.

  1. 01.30. Tanulmányút Nyíregyháza Köz-pont

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00150 Transznacionális együttműködések, Ifjúsági attitűdkutatás és jó gyakorlat gyűjtés az egykori Partium területén című pályázat Tanulmányút III. elnevezésű programeleme során hazai és határon túli szakemberek találkozójára került sor 2020. 01. 30. Nyíregyházán a Köz-Pont Ifjúsági Egyesületnél.

A vendéglátó partnerszervezet részéről Árva Tímea a szervezet munkatársa mutatta be a résztvevőknek.

A Központ Ifjúsági Egyesület debreceni központtal, három megye területén, főleg a megyeszékhelyeken fejti ki tevékenységét. Működési területei: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Az egyesület Városi Diákönkormányzatért Egyesület néven kezdte meg működését 2001-ben Debrecenben. Lelkes fiatal önkéntesek azzal a céllal hozták létre, hogy ifjú felnőttekként támogassák az akkori Városi Diákönkormányzatot, valamint szakmai, pénzügyi és jogi háttérként segítsék működését. Küldetésnyilatkozatukban ezt így fogalmazzák meg: „Küldetésünk a 10 és 30 év közötti fiatalok támogatása regionális szinten, fenntartható projekteken keresztül, hogy tapasztalatokra és élményekre tegyenek szert. Teret és lehetőséget biztosítunk a fiatalkori önkéntességen és a diákönkormányzatiságon keresztül, önmaguk és közösségük fejlesztésére, az együttműködés, a bizalom és a felelősségvállalás értékeinek mentén.”

A projekt három megye területén, jellemzően a megyeszékhelyeken valósul meg: Nyíregyházán, Debrecenben és Szolnokon, de Karcagon is kialakítás alatt van egy közösségi pont. Az Egyesület több országos szervezet tagja Így például A Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak, Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetségének, Országos KID Egyesületnek, Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztalnak és hálózati tagságban vannak az Eurodesk-ben Több pozitív együttműködést sikerült kialakítani önkormányzatokkal. Így az egyik jó példa Panyola, ahol a fiatalok a Panyola feszt rendezvényen végeznek önkéntes munkát szállás és étkezés fejében. Másik jó példa Karcag, ahol az Önkormányzat felkérte az Egyesületet, hogy alakítsa meg a Karcagi Városi Diákönkormányzatot. Az egyesület célcsoportjába a három említett megye fiataljai tartoznak, jellemzően a megyeszékhelyeken lakó vagy ott tanuló fiatalokat érinti a program, de néhány projektjükkel elérik a vidéki iskolák tanulóit is. Céljaik:a diákönkormányzatiság támogatásán keresztül az egyén és közösségek fejlesztése, az önkéntes tevékenységre irányuló projekteken keresztül az egyéni és közösségi felelősségvállalás erősítése, sokirányú közösségi, kulturális programjaik az egyén mindenirányú fejlődését, a minőségi élet iránti igény kialakítását, a társas támogatás erősítését és a régióhoz való kötődést is szolgálják. 3 megyei és egy városi diákönkormányzat szakmai, jogi és pénzügyi hátterét biztosítják. A diákkormányzatok mandátuma márciustól márciusig szól. A DÖK élén hat fős vezetőség áll és alattuk stábtagok segítik a munkát. A DÖK tagok az adott megye/város középiskoláiba, általános iskoláiba járnak alapvetően programszervezéssel, fórumok rendezéseivel foglalkoznak. A DÖK vezetők 4 képzésen vesznek részt: indítóképzés, diákakadémia(egyhetes intenzív képzés), outdoor képzés, záró tréning. Az egyesület munkájának másik fontos meghatározó területe az önkéntes és iskolai közösségi szolgálat, önkéntes tevékenységek. Három megyeszékhelyen működnek ilyen céllal is: Nyíregyházán, Debrecenben és Szolnokon. Nyíregyházán beteg gyermekekkel foglalkoznak, állatmenhelyen kutyát sétáltatnak és bábszínházban kézműveskednek. Minden önkéntes tevékenység előtt van felkészítés az önkéntesek számára, hogy tudja a fiatal, mire számítson és a munka végén egy feldolgozó óra, ahol megbeszélik az élményeket. Emellett minden önkéntes tevékenységi helyre megy egy koordinátora fiatalokkal, így védett környezetben vannak. Határontúli és külföldi önkéntesekkel is foglalkozik az Egyesület. Fogadó és küldő szervezet is, jelenleg 10 fiatal van itt különböző országokból: Franciaország, Észtország, Finnország, Románia, Spanyolország, Németország. Minden önkéntes egy évet tölt itt nálunk és különböző feladatai vannak: nyelvtanítás iskolákban, helyi önkéntes tevékenységek leszervezése..stb. A projekt az Európai Szolidaritási Testület munkájának keretében zajlik, amire előre kell pályázni. Ez a projekt biztosítja az önkéntes számára a szállást, étkezést, nyelvtanulást, zsebpénzt, helyi közlekedést. Az Egyesület ifjúsági irodákat és közösségi tereket tart fenn a megyékben.Összesen 3+1 irodát: Debrecenben, Szolnokon és Nyíregyházán és kialakítás alatt Karcagon. Nyíregyházán a közösségi térben van lehetőség kiállítások szervezésére, ahol az ifjúság megmutathatja a tehetségét, de lehet termet bérelni és az iroda is szervez közösségi programokat a helyi fiataloknak.

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
WordPress Image Lightbox