1. Kutatási zárójelentés 1. A projekt rövid ismertetése

Jelen kutatási zárójelentés a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület, mint konzorciumvezető és a Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület, mint konzorciumi partner együttműködéséből megvalósuló EFOP-5.2.2-17-2017-00150 azonosítószámú, „Ifjúsági attitűdkutatás és jó gyakorlat gyűjtés az egykori partium területén” című projektjének keretében jött létre. A Konzorciumi Tagok és a velük dolgozó Partnerek által megvalósított projekt kiválasztott fejlesztendő szolgáltatása ifjúságszakmai fókuszú volt, amely összhangban állt a megvalósítók küldetésével, cél szerinti tevékenységével eddigi munkájával. A projekt célkitűzése volt a megvalósítók, valamint a partnerek látókörében lévő és működő, ifjúsági munkában szerepet vállaló szervezetek, illetve szakemberek összefogása és bevonása a projekt tevékenységeibe és az eredmények későbbiekben történő fenntartásába. A projekt, az elvándorlással összefüggő hazai és külhoni negatív tendenciák ellensúlyozása érdekében nemzetközi példák adaptálását, a szakemberek közös gondolkodását, tapasztalataik kicserélését, egymás munkájának megismerését és megismertetését kívánta elérni. A projekt, az elvándorlással összefüggő hazai és külhoni negatív tendenciák ellensúlyozása érdekében nemzetközi példák adaptálását, a szakemberek közös gondolkodását, tapasztalataik kicserélését, egymás munkájának megismerését és megismertetését kívánta elérni. Különösen fontos ez az elhatározás annak tükrében, hogy a Hazai és a határon túli jelenségek mértékükben és irányultságukban eltérést mutatnak, így az azokra adható válaszok is eltérőek lehetnek, jelentős, implementálható jó gyakorlat tárházat feltételezve. Ezen munka alapját egy összetett kutatás adta, amely a szakértők véleményén, felkészültségén, egymással való összehasonlításán túl vizsgálta a fiatalok hozzáállását (attitűdjét) a jövőtervezés, így az elvándorlás tekintetében is. Cél volt, e két kutatási vizsgálat eredményeinek összevetése, amely egyedülálló módon prezentálhatja az ifjúsági szolgáltatásokat nyújtók és a szolgáltatások célcsoportjának viszonyát, megítélését az ifjúsági munka pillanatnyi hatékonyságáról. Az összetett kutatótevékenységen túl számos projektelem támogatta még a végrehajtandó fejlesztéseket. A projekt céljainak megvalósítását szolgálták a megszervezett műhelymunkák, a tanulmányutak, a jó gyakorlatok gyűjtésével összefüggő munkálatok, illetve az ifjúsági napok is, ahol ezek a gyakorlatok kerülhettek kipróbálásra. Komplex folyamatról lévén szó, a kutatás egyes elemei ezen projektelemekre is rácsatlakoztak, valamint a szükséges módon követték a különböző események eredményeit, az ott folyó szakmai munkát.

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
WordPress Image Lightbox