1. Jó példák tára

Az ifjúsági munka átfogó célja, hogy a fiatalok pontosabban találják meg helyüket a gyorsan változó világban, könnyebben kapcsolódjanak be a társadalmi együttműködésekbe illetve, hogy annak minél hasznosabb tagjaivá váljanak. Az ifjúsági munka legelterjedtebb módszere, a közösségekkel való együttműködés, a fiatalok csoportjaival, szervezeteivel való közös munka.

Az ifjúsági munka konkrét célja, hogy segítse a fiatalokat:

 • a mindennapi életben való eligazodásban;
 • problémáik megoldásában;
 • saját személyiségük fejlesztésében,
 • sorsuk felelős és önálló alakításában;
 • közösségbe történő beilleszkedésükben, közösségi részvételükben;
 • cselekvésükben egyéni és közösségi szinten.

LAKHATÁS

A szülőföld elhagyásának megelőzését, a szülőföldre való visszatérést segíti, hogy a fiatal önálló életet tudjon kezdeni. A kisebb falvak, városok nem rendelkeznek elegendő mennyiségű bérlakással, itt az átlagosnál nehezebb albérletet találni.

Példa:

HEJŐPAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Egy hosszabb előkészítő munka eredményeként a testület megalkotta a letelepedési támogatást. Ennek keretén belül a kérelmezőknek 500 ezer forint összegű vissza nem térítendő önkormányzati támogatás adható, de lakás vásárlása esetén a támogatás nem haladhatja meg a vételárának a 20 százalékát. Támogatásban részesíthetők azok a házaspárok, élettársak, gyermekét egyedül nevelők, vagy egyedülállók, akik a kérelem benyújtásának időpontjában a 18. életévüket már betöltötték, pár esetében pedig legfeljebb csak az egyikük töltötte be a 45. életévet.

ÁCS, EDELÉNY, GÁVAVENCSELLŐ, LENGYELTÓTI ÖNKORMÁNYZAT

Az EFOP – 1.2.11-16-2017 számú Esély-otthon –… pályázat keretében lakhatás biztosítása. A támogatást elnyert fiatalok mentesülnek a lakáshasználati díj fizetése alól, csupán az igazolt rezsi költségek fizetését kell vállalniuk. A támogatott életkor 18-35 év. Vállalniuk kell továbbá, hogy a lakhatási támogatás ideje alatt, évente meghatározott mennyiségű közösségi célú önkéntes tevékenységet végeznek a városban. A lakhatási lehetőség maximális időtartama 24 hónap.

TANULÁS, KÉPZÉS

A helyben maradást szolgálja, ha a fiatalok a boldogulásukhoz szükséges tudást a szülőhelyükön vagy annak közelében szerzik meg. E témakörben már jelentősebb a civilszervezetek részvétele, illetve a vállalkozások szerepe is kimutatható.

Példa:

NAGYÍTÓ ALAPÍTVÁNY

Nagyító Alapítvány elsősorban középiskolásoknak tart iskolán kívüli személyiség- és közösségfejlesztő képzéseket.

Tréningjeik témái: önismeret, kommunikáció, szerelem-párkapcsolat, tolerancia, pályaválasztás, közösségfejlesztés, szenvedélyek és függőségek. A tréning gyakorlataikon, játékaikon keresztül a társas készségeket fejlesztik kis- és nagycsoportos keretek között. Programjaikat osztálykirándulások alternatívájaként kínálják. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a résztvevő serdülők személyiségfejlődése jótékony hatással van az osztályközösségre is.

GIGEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZÖVETSÉG SOMOGY JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Ingyenes járművezetői engedély megszerzését és angol nyelvi képzést biztosít középiskolásoknak a gigei önkormányzat és a Szövetség Somogy Jövőjéért Alapítvány összefogása. Az alapítvány szervezésében bonyolítják le a tanfolyamokat, amelyeknek a gigei önkormányzat biztosít helyet.

Helybeli és a mikrotérségben élő fiatalok jelentkezését várják. A lehetőséggel a 25 év alatti pályakezdőknek igyekeznek jobb munkához jutási feltételeket kialakítani. Ez a kiemelten fontos azon a környéken, ahol sok hátrányos helyzetű család él. Az első tájékoztatót a kezdeményezésről már megtartották a településen. Már vannak jelentkezők Gigéből és a környékbeli falvakból, s folyamatos a felvétel, mert több turnusban indítják a csoportokat az év folyamán. Az alapítvány a Széchenyi 2020 Programiroda segítségével teremti meg a képzéseket.

MUNKA

A helyben maradás egyik kulcsfontosságú feltétele, hogy a fiatal biztos megélhetést kínáló tartós munkalehetőséget találjon a szülőföldjén vagy annak környékén. Egy munkalehetőséggel szemben kiemelt elvárás, hogy megfeleljen a fiatalok képességeinek, egyéni célkitűzésinek, jövőképének és elősegítse a családalapításukat.

Példa:

HELYBEN A JÖVŐNK EGYESÜLET

A nyíregyházi Helyben a Jövőnk Egyesület által működtetett kosárközösség egy alulról formálódó, a helyi közösségek összekovácsolása érdekében működő szervezet. Céljuk, hogy a fiataloknak egy biztos jövőképet adjanak, hogy a terveiket, álmaikat helyben valósítsák meg. Valódi helyi terméket előállító termelőket fogadnak soraikba, valamint olyan vevőket, akik a fenntarthatóságat szem előtt tartva igyekeznek fogyasztani. A helyi termékek minél nagyobb arányú fogyasztása segíti elő a helyi gazdaság erősödését és a valódi, helyi igényekre is válaszoló munkahelyek létrejöttét.

FIATAL VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

A szövetség érdemi segítséget nyújt a vállalkozásindításban és vezetésben a 18 és 40 év közötti fiatalok számára egyedülálló szolgáltatásaival (Mentor Program, Jogi, Üzleti terv, Adó-könyvelési tanácsadás stb.) és nemzetközi kapcsolatrendszerével. Ezen felül komoly segítségére van azoknak a fiataloknak, akik egyedül nem tudnak vagy nem mernek vállalkozást indítani, mert nem rendelkeznek az elinduláshoz szükséges ismeretekkel. Így mára a FIVOSZ a magyar gazdasági utánpótlásnevelés kulcsszereplőjévé vált.

IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK

Példa:

ZALAI HAZATÉRŐK EGYESÜLETE

Az egyesület fő működési terülte a Zalaszentgróti kistérség 24 települése. Elsődleges célcsoportjuk a 0-35 éves korosztály. Legfőbb céljuk, hogy Zalaszentgróton és a térségében található 23 településen erősödjön meg és fenntartható módon legyen jelen a tudatos, stratégiára épülő, a gyerekeket és fiatalokat a tervezésbe, a megvalósításba és az értékelésbe is bevonó ifjúságsegítő és fejlesztő munka. Céljuk elérése érdekében kutatásokat végeznek, szolgáltatásokat működtetnek, programokat szerveznek és települési és térségi ifjúsági stratégiákat állítanak össze.

PARTNEREK JÓ GYAKORLATAI

 1. Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (SZIT)

A szervezet folyamatosan keresi és népszerűsíti a fiatalok között azokat a pályázatokat, amelyek a megyében, a Partiumban vagy Erdélyben tanulási, munka és továbbképzési lehetőséget adhatnak. Az egyesület célja a Szilágy megyei ifjúsági szervezetek támogatása, a fiatalok közösségi szereplésének fejlesztése, és a szabadidő hasznos eltöltését célzó különböző tevékenységekbe való bevonása. A SzIT feladatai közé tartozik az ifjúsági tevékenységek serkentése, helyi és megyei művészeti és kulturális emlékművek karbantartása, tevékenységek szervezése a környezet megóvása érdekében, különböző közösségi programok támogatása és kivitelezése, versenyek, koncertek és fesztiválok szervezése, rendezvények szervezése és támogatása az információhoz való jutás jogának az érvényesülése érdekében és egyéb ifjúsági tevékenységek szervezése. A program illeszkedik ahhoz az egységes társadalmi törekvéshez, hogy a fiatalok a saját hazájukban maradjanak.

 1. Krasznai Petőfi Sándor Társaság

Cél a fiatalok elvándorlásának megakadályozása, a visszatelepülés ösztönzése. Ennek a célnak az eléréséhez részcélokat kellett –és kell még- megvalósítani, mint: pályázati segítségnyújtás, oktatás, egészségügyi ellátás színvonalának emelése, lakhatás segítése.

 1. Csemadok Kisgéresi Szervezete

A Csemadok Kisgéresi Szervezete a helyi önkormányzat segítségével azzal a céllal tevékenykedik, hogy a helyi fiatalok helyben maradását elősegítse, esélyegyenlőségét megteremtse. Többirányú tevékenységével megteremtse a minőségi élet társadalmi, kulturális feltételeit, kompenzálja az elzárt határmenti régió hátrányát. Ennek eszköze a kortárssegítő-képzés, művészeti csoportok, kulturális rendezvények, közösségi kezdeményezések és sporttevékenység szervezése, segítése.

 1. Pro Magister Társaság

Pro Magister Társaság fő tevékenységei: a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Tanítóképző Főiskola tanárainak és hallgatóinak konferenciákra való eljutásának segítése, tanulmányi kirándulások, diákcsere programok segítése, könyvek, folyóiratok hozzáférésének biztosítása, mindezzel minőségi élet biztosítása a helyben maradó értelmiségi fiataloknak. Támogatja a helyben tanulást és segít a fiatalok pályaválasztásában. A projekt fontos eleme ezenkívül a közösségfejlesztés és esélyegyenlőség biztosítása.

 1. Kulturális Életért Egyesület

A Kulturális Élet Közhasznú Egyesület 2006 óta működteti Nyíregyházán az ún. Mustárház Ifjúsági Információs Irodát. A Mustárház egy közösségi tér, ahol működtetnek egy kisközösségi, nonprofit rádiót is, a Mustár FM-et. Folyamatosan tájékoztatják a fiatalokat nemzetközi mobilitási lehetőségekről, közösségi, kulturális programokat szerveznek számukra.

 1. Köz- pont Ifjúsági Egyesület

A Köz-pont Ifjúsági Egyesület ifjúságfejlesztési feladatokat lát el három megye területén. Segíti és támogatja a diákönkormányzatokat, generálja, szervezi a fiatalok önkéntes tevékenységét, közösségi tereket tart fenn, ahol közösségi programokat szerveznek, segítő szolgáltatásokat nyújtanak, erősítve ezzel a fiatalok kötődését a régióhoz, segítve a helyben maradást, ösztönözve a visszatelepülést. Többféle fórumon jelennek meg képviselve a fiatalok érdekeit.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
WordPress Image Lightbox