Brassóban született, Temesváron nőtt fel, és immár 17 éve szolgál Nagykárolyban az október 5-én beiktatott új esperes. A közgyűlésen vele együtt tettek fogadalmat egyházuk hű szolgálatáról a Nagykárolyi Református Egyházmegye nemrégiben megválasztott tisztségviselői. Az ünnepi istentiszteleten főtiszteletű Forró László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökhelyettese hirdette az Igét a Zsoltárok könyve 46. része alapján. Választási időszakon van túl az Egyházmegye. A választási eredmény elfogadása, Isten akaratának az elfogadását jelenti. „Együtt kell élni és együtt kell szolgálni. Ha így teszünk, akkor szívünkben békesség lesz, és a zsoltárossal együtt eltudjuk mondani: a seregek Ura velünk van” – mondta az egyházkerületi főjegyző. Nt. Tolnay István esperes ünnepi beszédében kifejtette, hogy számára az új tisztség betöltése nem egy „bársonyszéknek” az elfoglalását jelenti, hanem alázatos szolgálatot. A talponállás szándékával jó őrállóként kíván vigyázni a rája bízottakra. Számára az esperesi tisztség nem pozíció, hanem szolgálat és hivatás. „Ebben a helyzetben, amiben egyházmegyénk van, közös feladatunk a szeretet gyakorlása és az építkezés. Szeretnünk kell a szolgatársainkat, a gyülekezeteinket és a népünket. Építeni kell nemcsak az új templomot, az egyházmegyei székházat, hanem építeni kell a lelkeket is” – fogalmazott az esperes. Kovács Jenő egyházmegyei főgondnok felhívta a figyelmet arra, hogy mivel a Nagykárolyi Egyházmegye nem rendelkezik saját székházzal, a jövőben meg kell oldani ezt a kérdést, ugyanakkor megfelelő tervet kell kidolgozni a kis egyházközségek megsegítésére is. Az egyházmegye új tisztségviselői Nagy Sándor leköszönő esperes előtt mondták el az esküt. Az eskütételt követő ünnepi beszédében Nagy Sándor arra buzdította az egyházmegye vezetőségét, hogy hűséggel viseljenek gondot az egyházmegye közösségére, a rájuk bízott nyájra. Azt kívánta, hogy a Krisztus példájából megismert önfeláldozó és megbocsátó szeretet vezérelje a tisztségviselőket. Köszöntőbeszédet mondott főtiszteletű Forró László püspökhelyettes, nagytiszteletű Király Lajos szatmári esperes, Erdei D. István RMDSZ-es parlamenti képviselő és Fülöp István, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke. Nt. Tolnay István megköszönve Nagy Sándor esperesnek és Geréb Miklós főgondnoknak az elmúlt 12 év önzetlen és áldozatkész munkáját egy-egy festményt nyújtott át ajándékba. A felemelő ünnepség nemzeti imádságunk eléneklésével és szeretetvendégséggel zárult.

Forrás: http://www.karolyirefegyhazmegye.ro/archivum/30105