A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület vezetősége, Cégénydányád és Szilágylele községek önkormányzati és egyházi elöljárói közösen emlékeztek az 1848-as szabadságharc eseményeire vasárnap délelőtt. A cégénydányádiak és a szilágyleleiek közötti testvértelepülési kapcsolat létrejöttét is bejelentették a jeles eseményen, üzenve ezáltal, hogy a magyar nemzet ma is összefog. Az ünnepi istentiszteleten Nagy Sándor esperes prédikált a Zsoltárok 80,4-8 igaszakasz alapján. Igehirdetésében elmondta: „lélekben ráhangolódva az ünnepre, szívünk csordultig telve van azokkal az érzésekkel, melyek a 1848-as márciusi ifjak szívében lángoltak. Melyek azért égtek, hogy ledobják magukról a rabbilincset. Történelmünk során számtalanszor rajta volt a rablánc nemzetünkön, de ott volt a szabadságba vetett remény is. Az a remény, hogy ezektől a terhektől megszabadulva, a magyar nép egymáskezét megfogva tudja éltetni Istenét és jövőjét. Ma újra ki kell állnia a magyar népnek! A török terjeszkedés korában, annakidején Európa harcba szállt a muszlim világgal. Ma pedig szabadon jönnek az idegen vallás követői, és adjuk nekik templomainkat, földjeinket és válunk meg évezredes kultúránktól. A maga helyén mindenkinek ma is feladata van a szabadság megvédésében. Fülöp István, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke egy Wass Albert idézettel kezdte beszédét: „Aki nem tud országért küzdeni, az nem érdemel országot.” Egyedül csak Istennel tudunk egy országért küzdeni. Napjainkban szembesülni kell a bevándorlás tényével. A kor embere felteszi a kérdést, hogy vajon miért van mindez? A válasz pedig az istentelenségben rejlik. Ha Istennel együtt tudunk harcolni, akkor lesz jövőnk. Nagy elődeink mind Istennel indultak. Őt kell kérni, Őbenne kell bízni most is, és akkor lesz hazája a gyermekeinknek. Kelemen Róbert, cégénydányádi polgármester örömét fejezte ki, hogy partnerekre találtak a szilágyleleiekben, és testvérkapcsolatot sikerül kiépíteni a tövisháti magyarokkal. Közös összefogásra van szükség – hangsúlyozta a magyarországi település vezetője. A magyarságnak ma is össze kell fogni. Sajnos, egyre többen idegenednek el az egyháztól. Ezen változtatni kell, és vissza kell térni a keresztyén gyökerekhez. Amint tapasztalható, a muszlim világ egyre jobban terjeszkedik Európában. Ezáltal nemcsak az etnikai arány, de a vallási arculata is megváltozik Európának. Elmondta, hogy jó volna átültetni a magyarországi településekre is azt a vallásos és nemes, magyar érzelmű lelkületet, ami a tövishátiakat jellemzi. A Cégénydányádi Református Egyházközséget Szabóné Varga Szidónia képviselte. Az egyházközség nevében egy bibliai igével köszöntötte a gyülekezetet. Az ünnepi beszédeket követően a templomkertben folytatódott a program. Móricz Virág népdalokat énekelt, majd a szilágylelei ifjúság színvonalas műsorát hallgathatták meg a jelenlevők. Őket Pályi Kiss Margit készítette fel. Az ünnepség végén a templomkertben található világháborús emlékműnél elhelyezésre kerültek a megemlékezés koszorúi.

Forrás: www.karolyirefegyhazmegye.ro