Ismét lebomlottak a határfalak Nagyecsed felé, hiszen a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület immár hetedik alkalommal szervezte meg az országhatárokon átívelő reformátusok találkozóját szeptember 16-án.Szombaton délben Nagyecsed grandiózus református templomát sikerült teljesen megtölteni az ünneplő seregnek. A 90. zsoltár felcsendülése után két igehirdetést is hallhatott a gyülekezet. Előbb Forró László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője biztatott bölcsességre és az Istenben való bizalomra. „Csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!” (Zsoltár 46:11) – idézett a Zsoltárok könyvéből dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Prédikációjában kiemelte, hogy Istenünk az, aki a káoszból rendet tesz. Ehhez viszont három dolognak kell megtörténnie lelkünkben és elménkben; a Mindenható Urat felismerni, megismerni és elismerni. „Erős vár a mi Istenünk” – erre a harci zsoltárra nyugodt szívvel alapozhatjuk életünk minden pillanatát. A kegyelmes Istennél újra rátalálhatok az igazi útra. Igehirdetését határozott iránymutatással fejezte be egyházkerületünk püspöke, miszerint meg kell nevezni az ős ellenséget és meg kell szólítani Jézus Krisztust. A liturgiában közreműködött Szalay Kont, a magyarországi Szatmári Református Egyházmegye esperese, Fábián Csaba nagyecsedi lelkipásztor, Király Lajos, a partiumi Szatmári Református Egyházmegye, Tolnay István, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese, valamint dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. Köszöntőt mondott: Kovács Sándor parlamenti képviselő, Kovács Lajos, Nagyecsed polgármestere és Fülöp István, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője. Utóbbi Kárpát-Medence első magyar zsinatának (Erdőd 1545) tételeire alapozta beszédét. A Milotai Nyilas István-emlékérmet Kovács Jenő, Nagykároly polgármestere vette át, laudációt mondott Végh Balázs Béla. Beszédében a díjazott a szatmáriságra hívta fel a figyelmet. Legyünk büszkék, hogy szatmáriak lehetünk. Közben a helyi gyülekezet énekkara és Varga Sándor színművész szavalata gyönyörködtetett. A hatalmas templom akusztikáját Tiba Zsolt szatmárcsekei lelkipásztor művészi orgonakísérete és a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar profizmusa töltötte be csodálatos, mennyekig érő hangokkal. Nemzeti imádságunkat, a Himnuszt és a Székely Himnuszt is fennhangon, egységes erővel énekelték az egybegyűlt reformátusok. – Legyen hálaadás a reformáció 500. és a Magyarországi Református Egyház fennállásának 450. évfordulója. Az istentiszteletet követően a résztvevők felvonultak a templomtól a szabadtéri színpadig, ahol az Immanuel együttese fogadta őket dicsőítéssel. Közreműködött a „Rákóczi” Kovács Gusztáv Hagyományőrző Egyesület. Nyitóbeszédet mondott dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő. „Válogatás a történelmi Szatmár vármegye egyházi kincseiből” című kiállítás megnyitóját a Berey József Helytörténeti Gyűjteményben Ozsváth Sándor művelődéstörténész nyitotta meg. Hagyományőrző csoportok léptek fel, Gyöngyösi Éva és Csaholczi Gusztáv dicsőítő énekeket adtak elő, majd Szabó Előd és a Titán együttes, valamint Radics Gigi, a Stainless Steal és Homonyik Sándor koncertje zárta a sort.

Forrás: http://ttre.hu/hirek/keruleti/felismeres-%E2%80%93-megismeres-%E2%80%93-elismeres-avagy-isten-az-aki-a-kaoszbol-rendet-tesz