“Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” Galata 6,2 A ZOOM Egyesület szervezésében 2015. tavaszán egy rendhagyó és nagyszabású kezdeményezés indult útnak ZOOM néven. A kampány során egészséges és látássérült, siket és mozgásukban korlátozott, vagy más testi betegséggel élő gyermekek alkotnak, melyből sorozatos kiállítás készül – elsősorban rajz és különböző tárgyi eszközöket. Idén a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület és a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények úgy döntött, hogy csatlakozik a misszióhoz Mátészalkán. Célunk megvalósult, ami az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a minden gyermekben ott szunnyadó tálentumra, az adni akarásra, az emberek emberként való megbecsülésére, függetlenül attól, hogy milyen betegségben szenvednek, s milyen bajokat győznek le nap, mint nap. És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítőtársat….” (1Móz 2:18) Milyen jó felismerni, hogy a segítségért kiáltók, a nehézségeket hordozók, az elesettek számíthatnak embertársaikra. Ez is a ZOOM, a figyelemfelkeltés, a fókuszálás központi és keresztyén értékrendje. Törekvésünk szerint sikerült ráirányítanunk a figyelmet különbözőségeinkben rejlő egyformaságunkra, valamint arra, hogy egyikünk sem értékesebb vagy értéktelenebb a másikunknál. Rendezvényünk az elfogadás és a megértés jegyében telt. Hálásak vagyunk minden kedves támogatónknak, aki bármilyen formában is hozzájárult e nemes és keresztyén cél eléréséhez. A kiállításra 2016. május 6-án került sor, melynek a Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház; Szalkai László Terme adott otthont. Rendezvényünket megtisztelte és gondolataival gazdagította Szalay Kont a Szatmári Református Egyházmegye esperese és Fülöp István a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője és a Reformátusok Szatmárért Közhasznú egyesület elnöke. “Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől, a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben.” 1 Korintus 12, 8-9

Forrás: Balkánszky Viktor